Наркосоли Александровск в платежом

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar ...

Tags: наркосоли, Александровск, в, платежом,